Bác sĩ cho e hỏi sáng nay e bị kiến ba khoang cắn, bây giờ chỗ đó ngứa có mủ, xưng to mà đỏ nữa. bây giờ phải bôi hay uống thuốc gì ạ, có nguy hiểm k ạ