Em đang bị bệnh nền lao phổi + lao hạch e chuẩn bị ra nước ngoài làm việc. E muốn bác sĩ tư vấn e sẽ uống loại thuốc gì nếu bị mắc covid mà không được điều trị kịp thời ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Truyền nhiễm Xem tất cả