Da bị mẩn ngứa, nổi như hạt ngô. Lúc nóng thì nổi mát thì nặn xuống. Lúc nồi chỗ người, lúc tay, bụng

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ