Da bị mẩn ngứa, nổi như hạt ngô. Lúc nóng thì nổi mát thì nặn xuống. Lúc nồi chỗ người, lúc tay, bụng