Chào BS. Cháu nhà em bị mẫn ngứa.đã hơn 1 tháng rồi mà không khỏi mong BS xem giúp.mẹ bé củng bị.bé 12 tháng vẫn còn ti mẹ.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ