E bị nổi mụn ở gần âm đạo, mụn như mụn nước vậy ạ nhưng rất đau rát, lúc đầu chỉ 1 -2 mụn thôi h e thấy nó lên thêm tận 3-4 mụn

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ