2 bên má của em bị mụn viêm và thâm khá nhiều cứ tái đi tái lại. Hiện nay em 20 tuổi và bị nổi mụn cũng khá lâu ròii