2 bên má của em bị mụn viêm và thâm khá nhiều cứ tái đi tái lại. Hiện nay em 20 tuổi và bị nổi mụn cũng khá lâu ròii

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ