Chào bạn. Bạn đã đi khám chưa? Và đã dùng những thuốc gì rồi?