Chào bạn. Bạn đã đi khám chưa? Và đã dùng những thuốc gì rồi?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ