Em bầu 19w rồi ạ
Hiện em bị ngứa và mẩn 2 bên eo chạy dọc xuống hông. Không biết em cần can thiệp thuốc gì được k ạ