Em bầu 19w rồi ạ
Hiện em bị ngứa và mẩn 2 bên eo chạy dọc xuống hông. Không biết em cần can thiệp thuốc gì được k ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ