Ngứa ở lặc lè chân khiến cho người thân tôi gãi nhiều gây tổn thương vùng da là dấu hiệu bị gì vậy bác sĩ?