Người thân tôi bị ngứa sưng to, không bị côn trùng cắn, không dùng mỹ phẩm. Nhưng bị sưng hết chân thì nổi tiếp ở tay, sưng to nóng, rát, đụng vào bị tê, và cứ hết lại mọc tiếp chỗ khác là bệnh gì?