Người thân tôi bị ngứa sưng to, không bị côn trùng cắn, không dùng mỹ phẩm. Nhưng bị sưng hết chân thì nổi tiếp ở tay, sưng to nóng, rát, đụng vào bị tê, và cứ hết lại mọc tiếp chỗ khác là bệnh gì?

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ