Em 17 tuổi, hồi khoảng 1 tháng trước em đã cạo sạch lông mu lần đầu tiên. Sau khi cạo thì mu em bắt đầu nổi những mụn nước và nhọt liên tục. Nhưng mục mụn này rất đau cho đến khi hết hẳn. Em vẫn hành kinh bình thường ạ.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ