Anh của em 24t đợt gần đây tự nhiên cứ ngủ dc 1 lát thì bị bừng tỉnh vì người tự nhiên nóng ran. Trưa và tối cứ nằm vào giấc ngủ một lát là bừng tỉnh vì nó nóng cảm giác bừng bừng ấy ạ cho em hỏi nguyên nhân do đâu ạ