em quan hệ vs người yêu... nhưng găp sự cố
rách dây hãm chảy máu
nay đc 4 ngày rồi
không biêt là sau nay lành co ảnh hưởng gì không
hay là mình phải đi may lại ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Giải phẩu bệnh Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ