Em bị tiểu buốt với là tiểu lái được khoảng thời gian dài rồi . Em không biết là bệnh gì ạ.