Em bị tiểu buốt với là tiểu lái được khoảng thời gian dài rồi . Em không biết là bệnh gì ạ.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ