Ở phần ngoài của cửa tử cung e có bị trồi thịt ko bị đau, do dịch bệnh nên chưa có đkieen đi khám mong bs xem giúp và trả lời giúp e với ạ. e bị 15 ngày nay roi ạ. E sinh 2 bé rồi ạ