Trước e có bị ù tai nhưng nhẹ , vẫn có thể nghe và giao tiếp bình thường ? nhưng mấy hôm nay thì ù to và không thể nghe được . Bs giúp em có phương pháp gì để chữa khỏi không ạ ????

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ