Bác sĩ ơi bố em Vừa đi khám ở viện k3 sáng nay ạ , bác sĩ kết luận : Theo Dõi K Vòm , hẹn ngày 25 đến lấy kết quẢ Thì xác xuất bao nhiêu % là bố em đã K Vòm ạ ????