• Bác sĩ Nguyễn Ngọc Trường Thi


    Kết quả xquang như vậy là có tổn thương cũ ở hạ đòn phổi trái, có thể là trước đây bác bị lao. Tổn thương xơ-vôi thì không sao cả, giống như cái sẹo cũ thôi, thường lành tính
    Kết quả siêu âm tuyến giáp Tirads 3 tức là khả năng lành tính cao ( 99.3%), tirads 4, 5 thì nguy cơ ác tính (K giáp) tăng dần. Cần đi siêu âm lại trong 3-6 tháng

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ