Nữ 33t
đau vết mổ cũ giờ em ra bác sĩ có cho mổ k hay đợi theo dõi ạ
nhà xa dịch bệnh nhu thế này e rất cần bsi online tư vấn ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ