Nữ 33t
đau vết mổ cũ giờ em ra bác sĩ có cho mổ k hay đợi theo dõi ạ
nhà xa dịch bệnh nhu thế này e rất cần bsi online tư vấn ạ