Bs cho e hỏi vs ạ
E thử que lên vạch mà đi siêu âm niêm mạc có 5mm và có khối tăng âm trong buồng tử cung.Khối tăng âm kia là gì vậy ạ và có nguy hiểm k ạ