Bé nhà e khoảng 1 tuần trở lại đay bé hay bị vặn rướn người rặn è è...em không biết có phải bé thiếu vitamin D không ạ...be được hơn 20 ngày tuổi co uống vitamin D được không ạ