E bị ù tai, mũi phải có dịch và em có đờm ạ
E bin 4-5 tháng không hỏi do tình hình dịch e không đi khám được mong đc bs giúp đỡ ạ