Bs tư vấn giúp em.
Gd e bị f1 giờ có một người bị sốt cao 38. 39. 40 suốt ko giảm mong bs tư vấn giúp e ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ