Bs tư vấn giúp em.
Gd e bị f1 giờ có một người bị sốt cao 38. 39. 40 suốt ko giảm mong bs tư vấn giúp e ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Truyền nhiễm Xem tất cả