Cuống lưỡi cháu nổi hột, bác sỹ xem giúp chỗ góc cháu khoanh nó nổi hay sưng màu vàng góc đó là biểu hiện gì giúp cháu với! Cảm ơn bác sỹ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ