Cuống lưỡi cháu nổi hột, bác sỹ xem giúp chỗ góc cháu khoanh nó nổi hay sưng màu vàng góc đó là biểu hiện gì giúp cháu với! Cảm ơn bác sỹ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả