Be nhà e 4 thg tuổi.bé ti mẹ trực tiếp và ti mẹ ht ạ. Nửa tháng nay bé có dấu hiệu lừoi ăn gần đây thì bé gần như k chịu ăn nên gầy đi rât nhiều cứ cho ti là bé đẩy ra 4-5h bé mới ti 1l mỗi lần chỉ đc khoảng 3-5 phut thôi ạ.e rât lo lắng