Bác sĩ cho cháu hỏi. Cháu đang cho con bú. Hiện tại bị đau mắt đỏ. Vậy có thuốc cho phụ nữ cho con bú để nhỏ mắt k ảnh hưởng đến con k ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ