Cháu ốm vặt bị sụt cân và có uống kháng sinh 1 lần lúc 2 tháng,bị đi ngoài và đag dùng sữa nan all110 2 tháng không tăng nạng nào,cháu mới làm xét nghiệm máu mog bác sỹ tư vấn giúp cháu cần khám thêm gì không và bây giờ chế độ dinh dưỡng phải như nào ạ.cháu đag ăn dặm sữa thường semper 2/3,lượng sữa 550ml tới 600ml /ngày

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ