Các thông tin về triệu chứng, thời gian phát bệnh, quáCác thông tin về triệu chứng, thời gian phát bệnh, quá