Lông mu e mấy hôm nay nổi cục bé xíu. Sờ vào thì thấy đau còn k thi là bình thường ạ. K biết bị sao vay bác sĩ. E lo quá

Kiểu như là bị vết muỗi cắn ý ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ