• Bác sĩ nội trú, CK1 Nguyễn Văn Duy


    Mình đang không biết là cân nặng bé nhà bạn đang là bao nhiêu thế nên mình không thể nói to nhỏ được còn hở van tim ba lá thì đẻ thường người ta rất là ngại bởi vì đã tăng gánh nặng cho tim của bạn như vậy người ta hay chỉ mổ cho bệnh nhân có bệnh tim tuy nhiên tùy vào tình trạng tiến triển tốt hay không , cân nặng , thể trạng của bạn và có thể cho đẻ thường , trong quá trình theo dõi đẻ thường nếu có vấn đề gì xảy ra thì sẽ cho đi mổ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ