Tôi 21t và đôi khi nhìn lên màn hình tivi thấy chữ khá mờ, cũng tuỳ lúc, ban ngày thì k s nhưng đêm chạy xe thì hơi mờ. Vậy là phải cận k bs và nên đi đặt kính k ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ