• Bác sĩ Bùi Thị Minh Trang


    cận thị không giảm được nha anh. về cơ bản đây là tật khúc xạ ở mắt liên quan đến bất thường giải phẫu của mắt, việc coi tivi, làm việc máy tính nhiều ...chỉ là yếu tố nguy cơ. nếu người trẻ bị thì mình có thể hạn chế việc tăng độ bằng cách học tập, làm việc máy tính với khoảng cách hợp lý

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ