Bố e uống thuốc huyết áp 4 năm nay rồi. Mỗi sáng 1 viên. Đợt gần đây ít uống, 3 -> 4,5 hôm mới uống 1 lần. Cảm thấy người bt, huyết áp cũng k tăng. Giờ nên uống với mức như nào tiếp theo ạ. E xin cảm ơn.