Em bị như thế này ạ, họng đôi lúc nhức
Nuốt vướng , hay sốt vài lần trong ngày và ớn lạnh chút