Em bị như thế này ạ, họng đôi lúc nhức
Nuốt vướng , hay sốt vài lần trong ngày và ớn lạnh chút

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả