Em bị như thế này ạ, họng đôi lúc nhức
Nuốt vướng , hay sốt vài lần trong ngày và ớn lạnh chút

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ