Tôi 49 tuổi vừa mổ chửa trúng được 1 tháng mổ mở hiện tai đi kt siêu âm thì mõn cắt có nhiều dịch viêm ,hiên tại bs kê cho 5ngayf ks
AUGMENTIN 1G NGÀY2V VÀ ANPHACHOAI 4v tôi đã uống gần hết nhưng vẫn ra dich nhiều mõm cắt khi rửa tsij pk vẫn viêm xin Bs tư vând

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ