Con bị bệnh tic 1 năm rưỡi, 1 năm gần đây con có cảm giác đầu con có hạt gì chạy lên đầu, hình dung như hạt cát và nghe rõ âm thanh, không biết con bị gì vậy ạ?