Bác sĩ ơi. Cháu chậm kinh được 12 ngày rồi. Tháng trước cháu vẫn đến kì bình thường. Cháu không gặp gỡ ai 3 tháng nay rồi. Xin thưa hỏi nguyên nhân cháu chậm đến kì là gì ạ. Cháu có uống isotretinoin để chữa mụn ạ.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ