Bác sĩ ơi! Bé nhà e đ 2 tháng 11 ngày. Bé sanh mổ. Từ lúc sanh ra e thấy trong mắt trái bé có 1 chấm đen nhỏ trong lòng trắng. Nhưng hôm nay chấm đen đó lại chuyển thành màu đỏ. Bé vẫn nhìn nghe. Ăn ngủ tốt ak. Hiện tại bé đ 6ky4.
Cho e hỏi mắt bé e bị j z ak?
E cảm ơn bác sĩ nhiều ak.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ