Hiện e chậm kinh dk 6 ngày. Ngày 30/6 ( chậm dk 4 ngày) e thử lên 2 vạch. 1 vạch đậm,1 vạch mờ mờ. Nhưng đến chiều 1/7, sáng 2/7 e thử lại thì chỉ hiện 1 vạch đậm. Vậy e có mang thai k ạ? Và cho e hướng để biết sớm m có thai hay k

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ