Bs cho e hỏi là con được 11 tháng đã biết đi nhưng chưa vững lắm , e để ý thấy 1 chân bé đi thẳng còn 1 chân bé đi cứ bai bai ,như vậy có làm sao không ạ ?