Em đã được chẩn đoán là u xơ thanh quản và có chỉ định phẫu thuật
E muốn xin tư vấn về những thoing tin sau ạ
1. Bv phẫu thuật tốt về bệnh này
2. Biến chứng sau mổ ( nếu có)
3. Chi phí dự trù phẫu thuật
Em cám ơn ạ