Em đã được chẩn đoán là u xơ thanh quản và có chỉ định phẫu thuật
E muốn xin tư vấn về những thoing tin sau ạ
1. Bv phẫu thuật tốt về bệnh này
2. Biến chứng sau mổ ( nếu có)
3. Chi phí dự trù phẫu thuật
Em cám ơn ạ
  • Bác sĩ Nguyễn Minh Tuyến


    Trả lời bạn biết
    1. Bạn có thể vào bệnh viện tai mũi họng tw nhé
    2. Biến chứng không có, nhưng nếu có dị ứng thuốc tê, thuốc mê thì bạn nên nói để bác sĩ được biết .
    3. Ngày nay bảo hiểm được hỗ trợ nên chi phí cũng không cao.

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ