Bs ơi cho e hỏi e bị mấy hôm nay rồi. Chân nổi mần đỏ, ngứa, xong gãi, nổi mọng nước, xong vỡ xong ngứa Bs chỉ e với xem e bị bệnh gì k biết

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ