Bác sĩ cho em hỏi chân em bị như thế này là bị làm sao ạ, em bị muỗi đốt sau đó đóng vẩy, khi còn sưng đỏ em đã bóc vẩy và giờ nó bị như thế này ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ