Bé e bị lạnh chân gần tháng nay ạ dạo trước e sỏ tất cho bé thì chân bé ấm dạo gần đây sỏ tất chân bé vẫn lạnh kèm ướt ạ. E ở nông thôn nên thời tiết mát mẻ. Bé k sốt nhiệt độ tầm 36.2 đến 36.5 ạ liệu bé có bị sao k ạ vì khi chân bé lạnh kéo theo tay bé cũng lạnh ạ