Đã điều trị 10tháng nay.Hiện nay mới xét nghiệm tủy kết quả tế bào lạ lên 8%.Vậy có phải chồng em đang có triệu chứng tái phát bệnh lại,và giờ có phải tiêm chuyền hoá chất không ah

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ