Đã điều trị 10tháng nay.Hiện nay mới xét nghiệm tủy kết quả tế bào lạ lên 8%.Vậy có phải chồng em đang có triệu chứng tái phát bệnh lại,và giờ có phải tiêm chuyền hoá chất không ah