Mấy ngày gần đây e có hiện tượng khi nằm xuống khó thở và ngồi dậy cũng khó thở cảm giác khi nói cứ phải gồng nhẹ ra để nói

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ