Mấy ngày gần đây e có hiện tượng khi nằm xuống khó thở và ngồi dậy cũng khó thở cảm giác khi nói cứ phải gồng nhẹ ra để nói