Con Em bị k xương , đã điều trị hóa chất 18 lần , đã cắt bỏ chi , ra viện được 9 tháng, vừa rồi giá định đưa cháu tại khám trong phối cháu xuất hiện 3 chậm mở , giá định muốn nghe lời từ vẫn của bác sỹ có tiếp tục hóa chất cho cháu không, hãy co phương pháp chữa trị nào khác không

Không thấy bác sỹ nào từ van

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ