Chào bs ạ e bị nổi nhiều hạch ở cổ có đi sâ thì bs bảo hạch pư e có làm cái test lao thì bị duong tính có nên đi sinh tiết hạch k ạ e đang bị viêm họng ạ. Hạch của e sờ k đau ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ