Cháu nhà mình sinh xom hơn dự sinh 20ngày. Sau sinh được 1tuần cháu bị viêm giác mạc. Ngoài ra cháu ít khi mở mắt để chơi, cháu toàn ngủ nên tôi rất mong bác sĩ tư vấn cho mình với ak... Cháu bi viêm giac mac duok 1tuần rồi mấy hôm đầu ra nhiều ghèn còn sưng với có hôm ra máu, nay đỡ sưng nhưng vẫn còn ghèn ak... Có cách nào giúp cháu ko bác si...?